TANTRA VE KAMA SUTRA

Tarihçesi;

Rig vedanın  Keśin ilahisi bulgularından  “coşku ve yaratıcılıktan depresyon ve ıstıraba, ruhsal mutluluk yüksekliğine kadar kendi içinde ateş ve zehir taşıyan cenneti yüklenmektir” sözlerini ifade atfettiği ‘’Vahşi Yalnızlığa’’ yüksek hayranlık beslemiş bu hayranlığın esasında yalnızlığın kutsallığı vurgulanarak, birlikteliğin büyük güftesini kutsal olarak nitelendirir. Hindistan kökenli 5000 yıllık büyük bir geçmişi taşımaktadır. Esas olarak usta çırak ilişkisi ile yeni nesillere aktarılır. Taoizim öğretilerinden faydalanılarak;Tantranın essas amacı cinsel enerjinin bireyler arasında aktarımıdır. Tantra fonksiyonel cinsel bozukluklarda tedavide kullanılabilir. Erken boşalma,kadınlarda stres kaynaklı  orgazm olamama sorununu en temel çözümlerinden birisi olarak kabul edilir. Asıl esas olan dişil ve eril enerjinin karşıya aktarımı amaçlanır, cinsel birleşme amacı güdülmez. Tamamen enerjisel bütünleşme amaçlanır, kadının cinsel gücü erkeğinkinden daha fazladır. Dolayısı ile  Tantranın ilk giriş aşamasında kadının sahip olduğu cinsel enerji yüksek olma dolayısı ile ilk aşamada kadının rolü büyüktür. II. Dünya savaşından sonra  Amerkika , İngiltere ve Çin gibi ülkeler cinsel tadavilerin  çözümü için bu yöntemlerden büyük ölçüde yararlanmışlar ve hala da yararlanmaktadırlar. Ülkemizde  de hala  Tantra ve Kama Sutra eğitimleri tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Nedir ?

Tantra bilişsel olarak enerjinizin düşünsel metaforlarınızın tümünü bir nevi karşıya adapte etmekle başlar. İlk aşama Tantradır, ikinci aşama Kama Sutra olup işin akrobasiye dökülmüş,  hareketler ve duruşlarla desteklenme aşamasıdır. Bu şekilde devam ederek çok uzun süre cinsel birleşme sağlanılabilir. Asıl amaç kadına değil erkeğe yöneliktir, kadındaki mevcut yüksek cinsel enerjinin eril cinsel enerjiye dönüştürülüp aktarımıdır. Sevgiden ziyade saygı ön plandadır. Sevgi Tantaranın törpüsü olarak nitelendirilir. Tantrayı bir karmaşa haline getiren bu sevginin absorbe edilmesi ve saygı öncelikli bir birliktelik arzulanması gerekmektedir.

Tantra ve Kama Sutra bir çeşit yoga öğretisidir. İki karşılıklı enerji aktarımı sağlanır ancak yüksek arzu  ile cinsel birleşme  olmasa  bile çıplak olarak karşılıklı enerji aktarımı ile de sağlanabilir ancak tavsiye edilmez. Tantranın felsefi alt yapısı çok güçlüdür. İki kişi olmanın kutsallığı ön plandadır Budizim ve Taoizm’e göre cinsel birleşme kutasaldır hatta bu öğretilerde anlatılan duruşların hareketlerin cinsel birleşme sırasının birçok anıtı mevcuttur. Sahtelikle bencil güdülerle  birleşmeyi yasaklar ve saydam olarak karşı tarafa karşı saygılı olmayı amaçlar.