BABAANNELERİMİZ” LEZBİYEN” OLUNCA

TARİHÇESİ

Lezbiyen kelimesi Sappho’nun yaşadığı adanın ismi olan “Lesbas” kelimesinden geldiği öne sürülüyor. Kadınlar arası Aşk’ın bilinen en eski yazıları Antik Yunan’a dayanmaktadır. Lesvos(Midilli) adasında yaşayan Sappho başka kadınlara yönelik cinsel çekimini açıkça ortaya koymuştur. İlk lezbiyen ilişkilere Antik Sparta’da da rastlanmaktadır. Antik Çin şiiri ve hikayelerinde de lezbiyen ilişkilere rastlanmakta. Antropolog Liza Dalby kadınların birbirine verdiği erotik şiirlere dayanan araştırmasında, Heain Dönemi Japonya’sında lezbiyen ilişkilerin yaygın olduğunu ve toplumsal açıdan kabul gördüğünü iddia etmektedir. Orta Çağ Arabistan’da , haremlerde kadınlar arası ilişkiler yaşandığına dair duyumlar bulunmaktadır. Haremlerdeki ilişkiler genellikle baskıyla karşılanmaktadır ve kabul görülmemektedir. İdam gibi ağır cezalarla sonuçlandırılır.

Lezbiyenlik özentilikten mi ortaya çıkar ?

Her türlü eylemin özentilikten ortaya çıkması çok mümkün bir olasılık ancak en nihayetinde lezbiyenlik de tıpkı erkek-kadın ilişkisi gibi duygusal veya fiziksel çekim hissetmekle başlar. Lezbiyen olmanın iki farklı nedeni olabilir; biyolojik olarak(hormonal bozukluk) ve psikolojik durum. Bir çok kişi lezbiyenliğin çocukluktan süre gelen erkeğe karşı nefretten ve erkeğin ilgisizliğinden ortaya çıktığını iddia eder. Ancak lezbiyen bireyler bu çekimin hep var olduğunu ve bir tercih olmadığını söyler. Kadın bedeninin estetiğini göz önünde bulunduracak olursak her iki ihtimalin de gerçek olduğunu kabul edebiliriz.

Lezbiyenler erkeklerden nefret mi eder ?

Bir çok lezbiyen erkeklerden değil erkeklikten hoşlanmadığını söyler. Kastettiğim erkeklik yıllardan süre gelen erkeğin üstün tutulması, erkeğe yüklenen sorumluluklardan ve erkekler ağlamaz, erkektir yapar, erkek adam, taş fırın erkeği gibi çeşitli kavramlar erkeklik diye bir tabirin oluşmasına sebebiyet verdi ve bir çok lezbiyen bu kavramdan nefret ettiğini söyler.

Kadınlar kadınları daha mı iyi anlar ?

Birini anlamak empati yeteneğine ve anlayış üstünlüğüne bağlıdır. Bu sebeple kadınlar kadınları daha iyi anladıkları için lezbiyen olmazlar. Varsayılan anlama durumunu cinsel açıdan değerlendirilecek olursak doğuştan beri sahip olduğu bedeni tanıdığı için bu anlamda bir erkeğe göre daha hassas ve haz noktalarını daha iyi biliyor olduğunu ortaya çıkarır.

Lezbiyenler lezbiyen olmayan bir kadına aşık olabilir mi ?

Elbette olabilir. Bu karşısındakine bağlıdır reddetme ya da kabul etme hakkı tamamen onun elindedir. Aşk dediğimiz kavram yüksek tutku ve istenç (https://buesnada.com/2021/02/14/tutku-ve-istenc-kavramlarina-on-bakis/ ) meydana gelir. Bundan hareketle tutku duyulan her türlü şey olabileceği gibi lezbiyen olmayan birisinin başka bir kadına aşık olması sonucunda, kişiyi aşk duygusu lezbiyenliğe itebilir.

Toplumda lezbiyenler geylerden daha mı az baskı görür ?

Lezbiyenler toplumda arzu nesnesi haline geldi. İki kadının birleşmesi insanlar için daha çekici geldiği için lezbiyenler insanların hayal gücünde rahatsızlık uyandırmıyor. Tamamen pragmatik yaklaşımlardan dolayı lezbiyenlerle kolaylıkla arkadaşlık kurulur. Ancak gey bireylerin yukarıda bahsettiğim “erkeklik” kalıbına sığmayan cinsel ilişkileri toplumda kabul görülmemesine ve bir çok heteroseksüel bireyin dışlanmasına neden oldu. Her hangi bir kalıba sığmak insanı daha güçlü yada güçsüz kılmaz. Yaşamak istediğimiz her şeyi yaşama özgürlüğüne sahibiz ve kimseye kanıtlamak, açıklamak zorunda değiliz. İşimiz, görünüşümüz, cinsel hayatımız veya düşüncelerimiz her ne olursa olsun bize özel ve bizi biz yapan şeylerdir. Herkesin şiddet gördüğü bu dönemde psikolojik şiddeti yaşamamak için kendimizi açıkladığımız o binlerce sayfalık romanı yırtma zamanı gelmedi mi artık ?