BAKAMAYACAĞIN ÇOCUĞU YAPMA !

Bir insanın karakter oluşumunda en önemli dönemi çocukluk dönemidir. Çocuk yaşlarda yaşadığı her türlü kötü olay zamanla travmalar oluşturabilir. Şiddet mental olarak zayıf bireylerin fiziksel üstünlüğünden faydalanarak başvurduğu basit seviyeli ama etkisi büyük bir eylemdir. Çocuğa yönelik şiddet 3 kategoride incelenebilir.

  • FİZİKSEL ŞİDDET
  • EMOSYONEL ŞİDDET
  • CİNSEL ŞİDDET

Fiziksel Şiddet Nedir ?

Çocuklarda fiziksel hasara yol açan tüm davranışları kapsamaktadır. Bu davranışlar yaralanmalardan ölüme kadar sonuçlanabilir. Beraberinde duygusal örselenmeyi de getirir. Fiziksel şiddete maruz kalan çocuklarda bazı davranışsal belirtiler gözlenmektedir. Bunlar: Düşük öz saygı, okul başarısızlığı, bir yetişkin dokunmasından korkma, anne ve babasından aşırı derece korkma, eve gitmekten korkma, ağrı verici uygulamalar yapıldığında tepki göstermeme, kolay kolay ağlamama, regresyon(çocukların altını ıslatması), evden kaçma, hırsızlık, yalan söyleme, sigara, alkol bağımlılığı gibi bir çok sorun meydana gelir.

Emosyonel Şiddet Nedir ?

İlk kez 1974 yılında ABD’de “çocuk istismarının önlenmesi ve sağaltım” isimli yasada mental hasar terimiyle emesyonel şiddete dikkat çekilmiştir. “Çocuğun kabul edilmemesi, önemsenmemesi veya açık bir şekilde reddedilmesi” olarak tanımlanan, emosyonel şiddet sonucu çocuğun psikolojik benliği yara alır. Emesyonel şiddet uygulaması; aile problemleri için çocuğu suçlama, odasına kapatma, ölümle yada mutilasyonla(sakatlama, fiziksel hasara yol açma) tehdit etme, rencide etme gibi davranışlarla olabilir. Bu şiddet sonucunda çocuklarda konuşma bozuklukları, fiziksel gelişimde gecikme, psikosomatik şikayetler(baş ağrısı,bulantı), oyun oynama isteğinin olmaması, alışılmadık korkular, histeri, obsesyon, aşırı kaygı, parmak emme gibi bazı kişilik bozuklukları meydana gelebilir.

Cinsel Şiddet Nedir ?

Bir yetişkinin cinsel doyum sağlamak amacıyla çocukla ilişki kurarak cinsel uyarı ve haz için çocuğu kullanmasıdır. Cinsel şiddet yaşamış çocuklarda yukarıda belirttiğim bir çok psikolojik bozukluklar meydana gelir. Hatta bazen intihar düşünceleri ve girişimlerinde bulunabilirler. Cinselliği basitleştirme, oyun sanma yada bu gibi düzeylerde algılamasına yol açabilir. Bu çocukluk döneminin ileri safhalarında sivrilerek hayatına parazit gibi yayılır ve cinsel kararlarını kendi veremez hale gelir.

Bir toplumun oluşmasında önemli rol oynayan ve geleceği kuran nesil için ilk basamak olan çocukların bu tarz şiddetlere maruz kalması sağlıksız, interaktif olmayan, pasif bir gelecek anlamına gelir. Çocuk, çiftlerin can sıkıntısından, yeni bir eğlence yada soylarını devam ettirmek için kullandığı bir araç değildir. Çocuk, gelecektir, umuttur, yaşamdır ! Bakamayacağınız çocuğu dünyaya getirmeyin !