YEMEN TÜRKÜSÜ

Yemen türküsü hikayesi. Yemen türküsü nereden gelir. Yemen türküsünü kim yazmıştır. Yemen türküsünün anmalı. Yemen türküsü sözleri. Yemen türküsü bestecisi.

Yemen Türküsü Yemen’de çatışmada ölen Osmanlı askerleri için yakılmış bir ağıttır.
Osmanlı Yemen topraklarını ülkesine kattıktan sonra buradaki hükümdarlığını sürdürmek için çok şehit verdi. Beş cephe de birden çarpışan Osmanlı kuvvetleri Anadolu’dan asker sevki yaptı. Çarpışmalar o kadar şiddetli oldu ki aileler Yemen’e cepheye giden evlatlarının artık geri dönmeyeceğini biliyorlardı. Birçok aile cepheye gönderdikleri çocuklarından bir daha haber alamadı. Hatta bazı askerler yıllar sonra savaş bitse de bu topraklardan geriye dönememişler sağ kalabilenler orada yaşamlarını devam ettirmişlerdir.
Bu acıyla halkın dilinden düşmeyen Yemen Türküsü etki ve izlerini günümüze kadar taşımıştır.
Yemen Türküsüyle ilgili Muş, Huş, Hiş mi tartışmaları vardır. Türküyü hem Muş ili hem de Elazığ ili sahiplenmektedir. Türkü de geçen “Burası Muş’tur yolu yokuştur” diyenler ve türkünün yazarı Düriye Keskin ‘in Muş da yaşadığını için türkünün Muş’a ait olduğudur. Bir diğer söylevde “Burası Huş ‘tur yolu yokuştur “ şeklindedir. Birçok farklı şekilde değiştirilerek söylenmiştir. Âmâ yapılan araştırmalar sonucu Muş söylevinin doğru olduğu ileri sürülmüştür.
Dillerden düşmeyen unutulması mümkün olmayan bizim kültürümüzün en güzel getirilerinden olan türküler. Gelin hep birlikte Neşet Ertaş’ın eşsiz bir şekilde yorumladığı Yemen Türküsü’nü hatırlayalım.

Yemen Türküsünün Sözleri

Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne figandır
Şu yemen elleri ne de yamandır
Ah o yemendir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir al fesi var
Kışlanın önünde üç ağaç incir
Kolumda kelepçe boynumda zincir
Zincirin yerleri ne yaman sancır
Kışlanın önünde sıra söğütler
Zabitler oturmuş asker öğütler
Yemen’e gidecek bu Koçyiğitler
Ah o yemendir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Kışlanın ardını duman bağladı
Analar babalar kara bağladı
Yemen’e gidene herkes ağladı
Kışlanın ardında yüzüyor kazlar
Ayağım ağrıyor yüreğim sızlar
Yemen’e gidene ağlıyor kızlar
Kışlanın ardında bir kırık testi
Askerin üstüne sam yeli esti
Gelinlik tazeler umudu kesti
Burası Muş’tur havası hoştur
Giden gelmiyor acep ne iştir

Yemen Türküsü Dinletisi