AYLETME BENİ HİKAYESİ (ŞU KARŞI Kİ DAĞDA LAMBALAR YANAR)

HİKAYESİ

Bir çok kişi tarafından Trabzon yöresine ait olarak bilinen türkü, aslında Bulgaristan’ın Deliorman yöresine aittir. Türkü de geçen ayletme beni sözcüğü aslında oyalama beni demektir yani burada beni boşuna bekletme denmek istenmiştir. Şavk ise ışık anlamını taşımaktadır. Türkü Türkiye-Yunanistan mübadelesi (nüfus değişimi) sırasında ortaya çıkmıştır.

Türkünün Hikayesi hakkında tam bir bilgi bulunmamakta ancak mübadele dönemine ait bir türkü olmasına karşın. Nüfus değişimi sırasında yaşanması ilk olarak Bulgarca okunduğunu ancak alaylı okunduğundan ötürü yayılamadığı için İlk kez Türkiye de seslendirilmiştir.

Bu şekilde Bulgar halkı ile şarkılarımız türkülerimiz örtüşmektedir bir diğer örnekte ise karşımıza Üsküdar’a gider iken türküsü karşımıza çıkıyor. Türkü sadece Bulgarların değil bir çok milletin türküsü olarak kabul edilmektedir.

Örnekte ki gibi Bulgarlarla bir çok benzeyen türkümüz mevcuttur ve Bulgarlar bunların Türklere ait olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırıyorlar.

SÖZLERİ

Şu karşı ki dağda lambalar yanar
Şu karşıki dağda lambalar yanar
Lambanın şavkına da fadimem sevgilim yazar
Lambanın şavkına da fadimem sevgilim yazarAyletme beni Söyletme beni
Ayletme beni Söyletme beni
Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beni
Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beniŞu karşı ki dağda kuzular meler
Şu karşı ki dağda kuzular meler
Kuzu sesi değil de fadimem ömürler biter
Kuzu sesi değil de fadimem ömürler biterAyletme beni söyletme beni
Ayletme beni söyletme beni
Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beni
Alçak yüksek tepede fadimem bekletme beni

Ayletme beni hikayesi nedir. – Ayletme beni nereden gelir.- Ayletme beni sözleri. – Ayletme beni nerenindir. – Şu karşıki dağda lambalar yanar hikayesi. – Şu karşıki dağda lambalar yanar nereden gelir.