KEKLİK GİBİ KANADIMI SÜZMEDİM HİKAYESİ

Türkünün lirik yapısı hakkında bilgiler eksik olmasına rağmen, oluşum süreci kesin olarak bilinmektedir. Ancak sözlerinde yoğun özlem ve acı hissedilebilmektedir. Hatta öylesine içerimize işlemiştir ki lise yıllarında sevgiliden ayrılıp alkol içerken türküyü dinlemek bir rutine dönüşmüştür. Çeşitli dizilerde ve filmlerde melodram ögesi olarak kullanılmış duyguyu hat safhaya çıkartarak, duyguları istenilen düzeye ulaştırmaktadır.

Hikayesi ve oluşum süreci

Erzincan’ın Çadırkaya köyünde bir muhtarlık seçimini sonrası seçimi kazanan Mehmet Bey’in eşi ve çocukları, eski muhtarın adamları tarafından öldürülmüş olay çevrede büyük bir yankı uyandırmıştır. Âşık Nihâni Erzincan’a gidince bu köye uğramış, olay Mehmet Bey’in kayınbiraderi tarafından Nihâni’ye anlatılmıştı. Nihani’de nolayı bu ağıtla dile getirmişti. Ağıtın bazı dörtlükleri Erzincanlı Halk Ozanı Salih Dündar tarafından Muzaffer Sarısözen’e aktarılmış olup tarafından derlenmiştir. Erzincanlı Hafız Şerif tarafından da taş plaka okunan bu eser, daha sonra ses sanatçısı Zeki Müren ve diğer bazı ses sanatçılar tarafından anonim olarak okunmuştur. Erzincanlı Hafız Şerif tarafından taş plaka okunan bu eser Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından muhafaza edilmektedir.

Sözleri

Keklik gibi kanadımı süzmedim,
Murat alıp doya doya gezmedim,


Bu kara yazıyı kendim yazmadım.
Alnıma yazılmış bu kara yazı,


Kader böyleyimiş ağlarım bazı
Gönül ey sebebim ey.

Şu gonca gülleri ben dermedim
Çifte bülbülleri konduramadım


Kadir kıymetimi bildiremedim
Alnıma yazılmış bu kara yazı,


Kader böyleyimiş ağlarım bazı
Gönül ey sebebim ey.

Geceleri uyku girmez gözüme,
Zalım yastık diken oldu gözüme,


Uyma dedim uydun eller sözüne.
Alnıma yazılmış bu kara yazı,


Kader böyle imiş ağlarım bazı
Gönül ey sebebim ey.

Keklik gibi hikayesi. Keklik gibi yöresi. Keklik gibi sözleri. Keklik gibi kanadımı süzmedim hikayesi. Keklik gibi kanadımı süzmedim yöresi. Keklik gibi kanadımı süzmedim sözleri.