sinematografi temel ögeleri & SİNEMA VE GÖRSEL ANLATI -1-

SİNEMATOGRAFİ

Hareketli görüntüden istenen anlamı elde etmenin yollarına sinematografi denir. Karede anlamı destekleyen her ögeyi ustaca kullanarak yetkin bir anlatı elde edilebilir. Anlam kamera hareketleriyle, objeler ve imgelerle, görsel düzenlemelerle, kamera açılarıyla, çekim ölçekleriyle, çekilen karedeki dikey çizgiler yatay çizgiler kıvrımlı çizgiler ve daha fazlasıyla oluşturulan görsel anlatı bütünlüğüdür. Kesin kuralları yoktur. Her zaman yeni bir şey türetilebilir. Kısaca sinemanın matematiği sinematografidir. Bu seride sinematografi ögelerini inceleyeceğiz. Her yazıda 2 sinematografi ögesi bulunacak şekilde her 2 günde bir görsellerle destekleyerek servis edilecek.

SAKLANAN YÜZLER

Görülen karede oyuncuların sırtlarının kameraya dönük olması, düzenli bir kompozisyon içerisine yedirilmiştir. Bu karede yüzleri görülen karakterler güçlü, yönlendiren ve karar merkezi konumundayken, yüzleri saklanan karakterler yönlendirilen konumdadır.

Aynı şekilde karakterlerin omuzlarından kesik kareler, karakterlerin kendi benliklerinin kaybolduğunu ve kendilerini yönetemediklerini göstermektedir

FRaME İN FRAME ( çERÇEVE İÇİNDE ÇERÇEVE )

Karede, karanlık bir ortamda kapı ile çerçevelenmiş karakter, bizlere özgürlüğe yürüyormuş izlenimi verir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi karanlıktan aydınlığa geçiş her zaman izleyiciyi rahatlatır. İkincisi ise karakterin, karanlık bir noktadan aydınlık bir noktaya yürüyor olmasıdır.

Karakterin uzuvlarıyla diğer karakteri çerçevelemek. Her zaman çerçevelenen karakterin domine edildiğini gösterir. Ve akış çerçeveleyen karakterin baskınlığıyla devam eder.

Yüksek tansiyonlu sahneleri yakın planla destekleyerek oluşturulan çerçeve içinde çerçeve. Her zaman karakterin kendi duygularına hapsolmuş izlenimini taşımaktadır.