Yazar: Meryem GÜNDÜZ

Devamını oku

TANTRA VE KAMA SUTRA

Tarihçesi; Rig vedanın  Keśin ilahisi bulgularından  “coşku ve yaratıcılıktan depresyon ve ıstıraba, ruhsal mutluluk yüksekliğine kadar kendi içinde ateş ve zehir taşıyan cenneti yüklenmektir” sözlerini ifade atfettiği ‘’Vahşi Yalnızlığa’’ yüksek hayranlık beslemiş bu hayranlığın esasında […]

Devamını oku

FETİŞİZM

Fetiş Pagan dinlerinden ortaya çıkan, Portekizcede “Feticio” yani büyüleyici nesne anlamında kullanılan bir kelimedir. Canlı yada cansız bir nesneye farklı anlamlar yükleyip doğa üstü gücü olduğuna inanıp ondan fayda beklemeye dayanan inanç biçimidir.   Fetişizmin […]