Kategori: Sanat

Devamını oku

GÖRMEK ÜZERİNE

Görüntüler bizleri zorunlu olarak yorumlama ve anlamlandırma sürecine iter. Etkileşim kurabildiğimiz etkenleri bilinçten yoksun halde yorumlama yoluyla bir beğeni veya dışlama dürtüsü sergileriz. Bu yorumlar yaşamımızda gördüğümüz veya etkileşim kurduğumuz maddelerin, hallerin veya durumların yaşamımızı […]

Devamını oku

İZLENİMCİLİK İZLERİ

Avrupa’da izlenimcilik. İzlenimcilik akımı. İzlenimcilik akımı nasıl başlamıştır. İzlenimcilik nedir. İzlenimcilik akımı özellikleri. Sürrealizm ve izlenimcilik ilişkisi. İzlenimcilik akımı ve Fransa İzlenimcilik akımı sanayi devriminin işiğinda var olan en flu alımlardan birisidir. Akımın öncülerinden Claude […]